top of page

Срећан  пут   кроз  васиону  знања!

Сврха  овог сајта  је  да сакупим  дечје  и своје радове  и  на тај начин,  

од  шаке  просутих перлица,  створим  ниску  сјајних  бисера.  

Своја  знања и  радове  поделићемо  са свима који то  желе  да виде.

bottom of page